Blog Archives

Sieci PBX

Sieci PBX to właściwie centrala telefoniczna, która wyróżnia się tym, że jest w całości obsługiwana i zarządzana przez użytkownika, czyli najczęściej przedsiębiorstwa, czy instytucje, dla których ważna jest wewnętrzna sieć telefoniczna. Ważną cechą takiej centrali jest możliwość zatrzymania wewnątrz przedsiębiorstwa rozmów telefonicznych między pracownikami nie pomijając przy tym tradycyjnych połączeń zewnętrznych, czyli wychodzących i przychodzących spoza danej instytucji. Daje to znaczne oszczędności w porównaniu do zwykłej sieci telekomunikacyjnej, dlatego PBX jest idealnym rozwiązaniem dla zredukowania kosztów, szczególnie w dużych firmach.

Obecna technologia pozwala nawet na stworzenie sieci PBX w oparciu o centrale IP, czyli działającą za pośrednictwem szerokopasmowych łącz internetowych, dzięki czemu linia telefoniczna nie jest wymagana. Poza tym istnieje możliwość zintegrowania różnych rodzajów sieci telefonicznych, jak np. komórkowej GSM z tradycyjną analogową siecią publiczną, czy takimi rozwiązaniami...

Telefonia IP

Telefonia IP jako rozwiązanie rewolucyjne w stosunku do sieci telefonicznej. W dużym uproszczeniu polega to na zamianie standardowego aparatu telefonicznego na mały komputer, który wykorzystuje mechanizm transmisji głosu w postaci pakietowej podobnie jak ma to miejsce w przypadku transmisji danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy wykorzystać istniejącą infrastrukturę do przesyłu danych, zamiast budować oddzielną, dedykowaną sieć telefoniczną.

Dzięki takim rozwiązaniom możemy znacznie poszerzyć funkcjonalność naszej sieci teleinformatycznej, przy zachowaniu oczywiście standardowych funkcji systemowych telefonów takich jak zawieszanie i przenoszenie połączeń, programowanie klawiszy szybkiego wyboru czy prezentację danych osoby dzwoniącej. Bazujemy na rozwiązaniach Cisco Call Center budując skalowalne środowisko dla firm najwyżej ceniących jakość i stabilność platformy komunikacyjnej, opierając się na zwirtualizowanych rozwiązaniach w celu optymalizacji kosztów i zapewnienia wysokiej elastyczności rozwiązań.

Takie podejście zapewnia znaczne ograniczenie...