Blog Archives

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Szkolenie jest skierowane zarówno dla obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, jak i osób, które mają tą czynność pełnić w przyszłości. Na szkoleniu zdobędzie się wiedzę praktyczną, która pozwoli na samodzielne pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Na szkoleniu zdobędzie się wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji, metod wdrażania i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Szkolenie dodatkowo obejmuje zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, odpowiedzialności oraz zarządzania incydentami.

Zapisz się na szkolenie podstawowe (1 dzień)

Zapisz się na szkolenie zaawansowane (2 dni)

...

Administrator Danych Osobowych

Szkolenie obejmuje zakres ochrony danych osobowych i jego celem jest przekazanie wiedzy odnośnie przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą. W trakcie szkolenia, jego uczestnicy zapoznają się z: zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych, prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za ich przetwarzanie i prawami osób, których dane dotyczą o aktualne akty prawne.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane szczegółowo zagadnienia teoretyczne, min: wyjaśnienie prawnych aspektów udostępniania danych osobowych i konsekwencji karnych za ich nieprzestrzeganie. Uczestnicy szkolenia zapoznają się również z kwestiami związanymi pośrednio z ochroną danych, np.: Jak wyglądają procedury rejestracji zbiorów danych osobowych na platformie internetowej e-GIODO.

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych jest skierowane dla administratorów danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, pracowników działu kadr, obsługi klienta, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych i każdego działu,...