Pełnienie roli ABI

Wychodząc naprzeciw ciągle zmieniającego się rynku i potrzeb klientów, firma JMI proponuje swoim klientom zapewnienie opieki, jako administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), czyli przez człowieka/osoby odpowiedzialnej za cały proces przetwarzania informacji, a w szczególności danych osobowych w organizacji lub firmie.
W dzisiejszych czasach wszyscy zaczynają odczuwać potrzebę ochrony swoich danych osobowych, natomiast sama informacja jest wartością dużo więcej wartą niż niejedno złoże naturalne. Dlatego też każda instytucja czy firma jeśli na jakimś etapie swojej działalności obraca informacjami, a zwłaszcza informacjami poufnymi zobowiązana jest przez prawo i ustawy do ochrony tych danych przed osobami trzecimi.

Nasza firma oferuje pełnienie roli ABI, dzięki czemu problemy takie jak poprawność i aktualizacja dokumentacji, kontrola stanu wydawanych upoważnień, nadzór nad działem IT, czy zagadnienia związane z kontrolami GIODO mają zapewnione odpowiednie procedury bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo możemy przeprowadzać okresowe audyty bezpieczeństwa, sprawdzające i raportujące obecne poziomy bezpieczeństwa w firmach naszych klientów.

Jak firma JMI realizuje funkcję ABI:

Dzięki nawiązaniu współpracy z naszą firmą, nigdy nie narazisz się na oskarżenia czy kary ze strony instytucji, czy osób fizycznych w zakresie ochrony szeroko pojętej informacji.