Administrator Danych Osobowych

Szkolenie obejmuje zakres ochrony danych osobowych i jego celem jest przekazanie wiedzy odnośnie przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą. W trakcie szkolenia, jego uczestnicy zapoznają się z: zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych, prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za ich przetwarzanie i prawami osób, których dane dotyczą o aktualne akty prawne.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane szczegółowo zagadnienia teoretyczne, min: wyjaśnienie prawnych aspektów udostępniania danych osobowych i konsekwencji karnych za ich nieprzestrzeganie. Uczestnicy szkolenia zapoznają się również z kwestiami związanymi pośrednio z ochroną danych, np.: Jak wyglądają procedury rejestracji zbiorów danych osobowych na platformie internetowej e-GIODO.

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych jest skierowane dla administratorów danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, pracowników działu kadr, obsługi klienta, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych i każdego działu, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych.

Zapisz się na szkolenie