Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Szkolenie jest skierowane zarówno dla obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, jak i osób, które mają tą czynność pełnić w przyszłości. Na szkoleniu zdobędzie się wiedzę praktyczną, która pozwoli na samodzielne pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Na szkoleniu zdobędzie się wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji, metod wdrażania i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Szkolenie dodatkowo obejmuje zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, odpowiedzialności oraz zarządzania incydentami.

Zapisz się na szkolenie podstawowe (1 dzień)

Zapisz się na szkolenie zaawansowane (2 dni)