Komputer i Internet – Podstawowe pojęcia

W dzisiejszym świcie nowoczesnych technologii często posługujemy się różnymi skrótami i hasłami, często nawet nie wiedząc co dokładnie one znaczą. Poniższy artykuł przedstawi podstawowe i najbardziej popularne hasła, skróty i pojęcia związane bardziej lub mniej z Internetem i komputerami.

 • Internet [ang. International net] – globalna sieć komputerowa oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP. Największa sieć komputerowa na świecie, składa się z wielu tysięcy mniejszych sieci i z milionów komputerów.
 • TCP/IP [ang. Transmission Control Protocol/ Internet Protocol] – zestaw protokołów definiujących wzajemną komunikację i wymianę danych w Internecie.
 • IP [ang. Internet Protocol] – opisuje podział i adresuje pakiety danych.
 • Adres IP – adres protokołu IP. Każdy komputer podłączony do sieci musi mieć unikalny i niezmienny adres IP. Adres ten to 4 bajty liczb od 1 255 oddzielone kropkami np. 149.163.34.6. Każda liczba to jeden bajt. Gwałtowny rozwój Internetu spowodował, że liczba wolnych adresów IP zaczęła szybko maleć. Musiano opracować nową wersję protokołu IP. Następcą IPv4 stał się IPv6, nazywany także IP NG [Internet Protocol Next Generation].
 • WWW [ang. World Wide Web] – jedna z najpopularniejszych usług internetowych pozwalająca na przeglądanie stron WWW, które zawierają tekst, grafikę, dźwięk, filmy, animacje. Do przeglądania stron WWW służy przeglądarka internetowa.
 • E-mail [ang. Electronic mail] – Poczta elektroniczna. Usługa pozwalająca na przesyłanie listów w Internecie.
 • IRC [ang. Internet Area Network] – Program typu klient-serwer, dzięki któremu osoby z dowolnego miejsca na świecie mogą rozmawiać ze sobą w czasie rzeczywistym.
 • LAN [ang. Local Area Network] – Sieć lokalna, na którą składa się grupa komputerów i urządzeń peryferyjnych rozmieszczonych w niedalekiej odległości od siebie. Sieci LAN mogą łączyć się ze sobą.
 • DNS [ang. Domain Name System] – System Nazw Domenowych. Pozwala nadawać komputerom świadczącym pewne usługi w sieci opisowe nazwy domenowe.
 • Domena [ang. Domain] – najwyższy w hierarchii DNS element adresu internetowego stanowiącego pierwszy poziom podziału sieci. Z wyjątkiem USA w adresie internetowym domenę stanowią zawsze ostatnie litery oznaczające kod danego kraju np. Polska – pl, Niemcy – de. W USA główna domena zależy od przynależności do określonego typu organizacji np. com lub net.
 • Firewall (zapora ogniowa, ściana ogniowa) – Połączenie sprzętowej i programowej ochrony zasobów sieci LAN przed dostępem z zewnątrz.
 • ASCII – Standardowy Amerykański Kod Wymiany Informacji.Standard kodowania znaków w komputerach opracowany w instytucie ANSI. Przypisuje kolejne liczby naturalne znakom z określonego zbioru. Zestaw ASCII zawiera 128 pozycji, co wynika z 7-bitowego(2^7=128) kodowania. W komputerach typu PC stosowany jest rozszerzony zestaw ASCII składający się z 256 znaków.
 • URL [ang. Uniform Resource Locator] – Uniwersalny Identyfikator Zasobu. Zwięzły i jednoznaczny sposób precyzyjnego wskazywania położenia i sposobu dostępu do zasobów w Internecie.
 • Host – komputer włączony do sieci połączenie stałym, posiadający stały adres. Jeżeli użytkownik łączy się z Internetem dzwoniąc do swojego dostawcy usług internetowych, jego komputer otrzymuje dynamiczny adres IP i na czas trwania połączenia staje się hostem.
 • Router – program lub urządzenie sieciowe trasujące (przekaźnik). Pośredniczy wymianie danych pomiędzy komputerami znajdującymi się daleko od siebie.
 • HTML [ang. Hyper Text Markup Language] – to hipertekstowy język opisu stron WWW używany powszechnie w Internecie. Format ten pozwala na jednolity wygląd każdej strony niezależnie od rodzaju przeglądarki w jakiej jest otwierana.

To oczywiście nie wszystkie pojęcia, które należy znać w naszej branży. Mamy jednak nadzieję, że poznanie tych podstawowych pozwoli Państwu na samodzielne rozwiązanie drobnych problemów