Zapytanie ofertowe- szkolenie

baner_IG

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2015

W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych związanych z działalnością szkoleniową przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 firma JMI.PL Marcin Mioduszewski ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup następujących usług.

1 .   Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty będzie wykonanie szkolenia z systemu informatycznego dostępnego pod adresem http://www.platforma.smartskills.pl dla pracowników firmy JMI.PL.

Zainteresowane podmioty mogą uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie firmy JMI.PL Marcin Mioduszewski lub zadając pytanie poprzez e-mail na adres: marcin@jmi.pl

2 .   Kryteria wyboru:

Zamawiający będzie wybierał oferty wg kryteriów cenowych, tj. zostanie wybrana oferta o najniższej łącznej cenie netto.

3 .   Miejsce składania ofert:

JMI.PL Marcin Mioduszewski

  1. Ogrodowa 58

00-876 Warszawa

lub na adres mailowy marcin@jmi.pl

 

4 .   Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 10-06-2015.

5 .   Wymagania od oferty

Aby oferta była rozpatrzona konieczne jest złożenie oferty w formie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy