Blog

Historia informatyki

Informatyka, dziedzina nauki nieustająco się rozwijająca, mająca coraz większy wpływ na nasze życie zarówno zawodowe jak i prywatne. W poniższym artykule spróbujemy prześledzić jej losy od czasów przed naszą erą, do czasów powstania komputera w rozumieniu jakie znamy obecnie. Czasy prehistoryczne - w X wieku p.n.e. do obliczania wyników stosowano układy kamieni. Później nawlekanie kamieni na pręty doprowadziło do stworzenia pierwszego liczydła zwanego abakusem. W wiekach średnich ukształtowało się japońskie liczydło soroban. Wieki średnie - Muhammad al-Chorezmi w IX wieku opisał pozycyjny system kodowania dziesiętnego i sztukę liczenia w tym systemie. Stanowiło to początek sztuki wykonywania obliczeń pisanych. Działali wtedy algorytmiści - zwolennicy obliczeń pisanych, kalkulatorzy - wykonujący obliczenia na kamykach oraz abacysci - posługujący się liczydłami. Wiek XVII - Wiliam Oughtred stworzył w roku 1622 koncepcję i prototyp suwaka logarytmicznego, służącego po dziś dzień do wykonywania wielu...

Komputer i Internet – Podstawowe pojęcia

W dzisiejszym świcie nowoczesnych technologii często posługujemy się różnymi skrótami i hasłami, często nawet nie wiedząc co dokładnie one znaczą. Poniższy artykuł przedstawi podstawowe i najbardziej popularne hasła, skróty i pojęcia związane bardziej lub mniej z Internetem i komputerami.
  • Internet [ang. International net] – globalna sieć komputerowa oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP. Największa sieć komputerowa na świecie, składa się z wielu tysięcy mniejszych sieci i z milionów komputerów.
  • TCP/IP [ang. Transmission Control Protocol/ Internet Protocol] – zestaw protokołów definiujących wzajemną komunikację i wymianę danych w Internecie.
  • IP [ang. Internet Protocol] – opisuje podział i adresuje pakiety danych.
  • Adres IP – adres protokołu IP. Każdy komputer podłączony do sieci musi mieć unikalny i niezmienny adres IP. Adres ten to 4 bajty liczb od 1 255 oddzielone kropkami np. 149.163.34.6. Każda liczba to jeden bajt. Gwałtowny rozwój Internetu spowodował, że liczba...